MERCATOR HP Ljubljana,

Cesta ljubljanske brigade 33

MERCATOR SM Lj. – Rudnik, Jurčkova cesta 223

MERCATOR HM Koper, Dolinska cesta 1

MERCATOR HM Maribor, Tržaška cesta 14

MERCATOR HM II. Maribor, Puchova 1

MERCATOR HM I. Kranj, Cesta Staneta Žagarja 69

MERCATOR HM II. Kranj, Stara cesta 25

MERCATOR SM Lesce, Rožna dolina 51

MERCATOR HM Nova Gorica, Industrijska cesta 6

MERCATOR HM Domžale, Cesta talcev 4

MERCATOR HM Jesenice, Spodnji plavž 5

MERCATOR HM Celje, Opekarniška 9

MERCATOR SM Ljubljana, Cigaletova 2

MERCATOR SM Koseze Ljubljana, Pudutiška 30

MERCATOR Blagovni center Medvode, Medvoška 3

MERCATOR Brdo Ljubljana, Cesta na Brdo 19

MAXIMARKET Oddelek delikatese Ljubljana, Trg revolucije 1

MERCATOR CASH&CARRY Lucija Portorož, Liminjanska 102

MERCATOR HM Postojna

MERCATOR HM Ivančna gorica

MERCATOR HM Grosuplje

MERCATOR HM Kamnik, Kovinarska 36

MERCATOR HM Novo mesto

MERCATOR SM Tolmin

MERCATOR HM Škofja Loka, Kidričeva 43B

MERCATOR HM Ptuj, Ormoška 80M

MERCATOR HM Ljubljana, Šmartinska